Paragraaf 6 Verbonden partijen

Thermiek BV

Thermiek BV

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft het verrichten van re-integratieactiviteiten ten behoeve van personen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Relatie met programma

1. Werk en Inkomen.

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen

Bestuurlijk belang

Gemeente Groningen is 100% aandeelhouder en een ambtenaar bij de gemeente Groningen is Statutair directeur.

Financieel belang

Het financieel belang van de gemeente bedraagt 1.800 aandelen à 10 euro. De boekwaarde bedraagt 18 duizend euro.

Vermogen

  Het eigen vermogen op 1 januari 2020 is 29 duizend euro en op 31 december 29 duizend euro. Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 2020 is nihil en op 31 december nihil.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2020 bedraagt nihil.

Financiële risico’s

Er zijn geen financiële risico's bekend.

ga terug