Paragraaf 6 Verbonden partijen

MartiniPlaza BV

Martiniplaza BV

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap met Rechtspersoonlijkheid

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft het bevorderen van cultuur in brede zin en het aanbieden van een theater en een zalencomplex voor (top)sportactiviteiten, theatervoorstellingen, muziek, congressen en evenementen.

Relatie met programma

6. Cultuur

2. Economie en Werkgelegenheid

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen is enig aandeelhouder.

Bestuurlijk belang

Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor MartiniPlaza Exploitatie B.V..
Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor MartiniPlaza Vastgoed B.V..

Financieel belang

Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt 1.800 aandelen à duizend euro (1.799 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel van 1 duizend euro nominaal), zijnde 1,8 miljoen euro. De gemeente Groningen is enig aandeelhouder.

De gemeente Groningen heeft leningen verstrekt met een restschuld per 31 december 2018 van 10,9 miljoen euro.

Daarnaast ontvangt Martiniplaza een jaarlijkse bijdrage in de kapitaallasten van 1,85 miljoen euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2019 is 4,1 miljoen euro en op 31 december nog niet bekend. Het vreemd vermogen op 1 januari 2019 is 5,7 miljoen euro en op 31 december nog niet bekend. Reden daarvoor is dat de begroting 2020 in de AVA van september zal worden vastgesteld. De jaarrekening 2019 zal in het voorjaar 2020 worden vastgesteld.

Financieel resultaat

Het resultaat 2020 is niet vooraf te bepalen. Het begroot resultaat wordt vastgesteld bij de vaststelling van de begroting 2020 in de AVA van september 2019.

Financiële risico’s

Het belangrijkste financiële risico bedraagt de schade als gevolg van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Onafhankelijke expertise rapporten hebben deze schade vastgesteld op 2,7 miljoen euro. Daarnaast is er een potentieel risico met betrekking tot de veiligheid van de Middenhal.

ga terug