Paragraaf 6 Verbonden partijen

Eems Dollard Regio (EDR)

Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam ‘Eems Dollard Regio’

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling, Openbaar Lichaam.

Vestigingsplaats

Leer (Duitsland)

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang is gediend bij de doelstelling gericht op het realiseren en bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking, op zowel regionaal als plaatselijk niveau, in de noordelijke grensstreek van Nederland en Duitsland.

Relatie met programma

2. Economie en Werkgelegenheid.

Deelnemende partijen

Duitse en Nederlandse gemeenten, alsmede andere regionale overheden, Kamers van Koophandel in de Eems Dollard Regio.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft, net als ieder lid, recht op 2 vertegenwoordigers in het algemeen bestuur (de EDR-Raad). Een collegelid is lid van het bestuur, de 2e plek wordt op dit moment niet vervuld.

Financieel belang

Financieel belang: de gemeente Groningen betaalt jaarlijks een bijdrage op basis van haar inwonertal. In 2017 was dat 17.533 euro.

Vermogen

De begroting 2020 is nog niet beschikbaar. Het eigen vermogen op 1 januari 2018 was 429 duizend euro en op 31 december 2018 465 duizend euro. Het vreemd vermogen bedroeg op 1 januari 2018 3,1 miljoen euro en op 31 december 2018 2,8 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2018 bedraagt 36 duizend euro.

Financiële risico’s

Geen.

ga terug