Paragraaf 6 Verbonden partijen

Meerschap Paterswolde

Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Haren

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft de behartiging van de belangen van recreatie, natuurbescherming en landschapsverzorging van het Paterswoldsemeer, het Hoornsemeer, de Hoornseplas en de omliggende recreatie- en natuurgebieden.

Relatie met programma

9. Onderhoud en Beheer openbare ruimte

Deelnemende partijen

De gemeente Groningen participeert samen met de gemeente Tynaarlo in deze gemeenschappelijke regeling.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit 10 leden, waarvan 3 uit de respectievelijke colleges, en 7 raadsleden. Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden, gekozen uit algemeen bestuur, op voordracht van de deelnemende gemeenten.

Financieel belang

De gemeente Groningen draagt 85,5% (616 duizend euro) bij in het nadelig saldo. De gemeente Tynaarlo draagt 14,5% bij in het nadelig saldo.

Vermogen

Het begroot eigen vermogen op 1 januari 2020 is661 duizend euro en op 31 december 661 duizend euro. Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 2020 is 1,5 miljoen euro en op 31 december 1,6 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2020 bedraagt nihil.

Financiële risico’s

 Niet begrote incidentele tegenvallers worden gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. Indien de uitgaaf van structurele aard is, zal hiervoor een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten worden gevraagd.

ga terug