Paragraaf 6 Verbonden partijen

Centrumregeling Beschermd Wonen Groningen

Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Beschermd Wonen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling, centrumgemeente

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het doel van de Centrumregeling Beschermd Wonen is de taken en bevoegdheden van de regiogemeenten in het kader van de Wmo 2015 op het gebied van beschermd wonen, de inloop GGZ en de begeleiding maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door mandaat en volmacht op te dragen aan de centrumgemeente Groningen. Hierdoor wordt beoogd:

  • Het behalen van schaalvoordelen;
  • Het stimuleren van de samenwerking tussen de deelnemers;
  • De beheersing van middelen en eventuele besparingen of aanvullende kosten;
  • De verevening van de risico’s.

Relatie met programma

 4. Welzijn, gezondheid, zorg, jeugd

Deelnemende partijen

Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde.

Bestuurlijk belang

De centrumgemeenteregeling die in 2015 voor de duur van één jaar (2015) was aangegaan, is omgezet in een regeling met ingang van 2017 voor onbepaalde tijd en uit te breiden met opvang (voorheen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang) en bovenregionale inloop ggz. Het betreft een lichte GR, zonder eigen bestuur en zonder een eigen uitvoeringsorganisatie. De portefeuillehouder is een lid van het college.

Financieel Belang

Financieel belang: de gemeente Groningen ontvangt als centrumgemeente gelden (geoormerkte middelen voor Beschermd wonen en Opvang) als onderdeel van de Integratie Uitkering Sociaal Domein. Het budget is niet onderverdeeld naar de deelnemende gemeenten.

Vermogen

De Gemeenschappelijk regeling heeft geen vermogen.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2020 bedraagt 0.

Financiële risico’s

Er zijn geen specifieke risico’s.

ga terug