Paragraaf 6 Verbonden partijen

ARCG

Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen (ARCG)

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft het op milieu-hygiënisch verantwoorde wijze verwerken van (afval)stoffen afkomstig uit de gemeenten in de regio, het bevorderen van overheidsinvloed op de sturing van afvalstoffen en het ketenbeheer en mogelijke andere milieu- en reinigingstaken.

Relatie met programma

9. Onderhoud en beheer openbare ruimte.

Deelnemende partijen

De gemeenten Groningen, Het Hogeland (voorheen alleen Bedum) en Westerkwartier.

Bestuurlijk belang

De gemeente Groningen is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en in het dagelijks bestuur door een collegelid.

Financieel belang

De kosten van de ARCG worden gedragen door de 3 deelnemende gemeenten.

Vermogen

  Het begroot eigen vermogen op 1 januari 2020 is 1,0 miljoen euroen op 31 december eveneens 1,0 miljoen euro. Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 2020 is 3,7 miljoen euro en op 31 december ook 3,7 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2020 bedraagt nihil.

Financiële risico’s

In 2018 vond een herijking van het risicoprofiel plaats. Geconclu- deerd is dat het risicoprofiel tussen 150 duizend euro en 400 duizend euro ligt. De reservepositie is van voldoende omvang om onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen.

ga terug