Paragraaf 6 Verbonden partijen

Omgevingsdienst Groningen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Veendam

Doelstelling en openbaar belang

De Omgevingsdienst Groningen is ingesteld om vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavingstaken op het gebied van het omgevingsdomein voor de deelnemers te gaan uitvoeren, waarmee de deelnemers de kwaliteit van de uitvoering van deze taken willen verbeteren.

Relatie met programma

2. Economie en werkgelegenheid
9. Onderhoud en beheer openbare ruimte

Deelnemende partijen

De provincie Groningen en de 12 Groninger gemeenten

Bestuurlijk belang

Een collegelid is lid van het dagelijks Bestuur. Daarnaast vertegenwoordigt hij/zij de gemeente in het Algemeen Bestuur dat bestaat uit 13 leden. Alle colleges van de 12 Groninger gemeenten en de provincie Groningen zijn vertegenwoordigd met één lid in het Algemeen Bestuur. Een gedeputeerde van de provincie Groningen is voorzitter van het Algemeen Bestuur.

Financieel belang

De deelnemersbijdrage in 2020 bedraagt 968 duizend euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2020 is 749 duizend euroen op 31 december 724 duizend euro. Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 2020 is 3,5 miljoen euro en op 31 december 3,5 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2020 bedraagt nul euro.

Financiële risico’s

Tegenvallers worden betaald uit de algemene reserve. Als tegenvallers hoger uitvallen dan de beschikbare algemene reserve, dan moet de deelnemersbijdrage worden verhoogd om de tegenvaller te financieren.

ga terug