Paragraaf 6 Verbonden partijen

Community Network Noord Nederland BV

Community Network Noord-Nederland BV

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Doelstelling is het aanleggen, onderhouden en exploiteren van een kabelnetwerk in Noord-Nederland.

Relatie met programma

2. Economie en Werkgelegenheid

Deelnemende partijen

De gemeente Groningen is sinds 2005 aandeelhouder van de BV, de andere aandeelhouder is de stichting Administratiekantoor, die certificaten van aandelen beheert namens RUG, HH, UMCG en stichting Gerrit. CNNN BV is 100% eigenaar van dochtermaatschappij CNG BV, die de exploitatie van het glasvezelnetwerk in Groningen uitvoert.

Bestuurlijk belang

Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering

Financieel belang

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2,475 miljoen euro en het geplaatst kapitaal 1,238 miljoen euro, bestaande uit 125 aandelen A van 8,9 duizend nominaal (gemeente Groningen 83 aandelen A) en 125 aandelen B van 1 duizend nominaal, die in het bezit zijn van Administratiekantoor CNNN. De aandeelhouders A hebben een goedkeuringsrecht ter zake specifiek genoemde besluiten van de directie en ter zake van de winstbestemming. De gemeente Groningen heeft de aandelen als financiële vaste activa gewaardeerd op 1,19 miljoen euro.

Vermogen

De begroting 2020 is nog niet beschikbaar. Het eigen vermogen op 1 januari 2018 is 2,5 miljoen euro en op 31 december 2018 2,7 miljoen   euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 is 106 duizend euro en op 31 december 70 duizend euro.

Financieel resultaat

Het resultaat over 2018 bedraagt 249 duizend euro.

Financiële risico’s

Geen.

ga terug