Paragraaf 6 Verbonden partijen

Groningen Airport Eelde NV

NV Groningen Airport Eelde

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft de mobiliteit en bereikbaarheid van Groningen door de lucht.

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen bezit 26% van de aandelen.

Bestuurlijk belang

Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering.

Financieel belang

Het opgevraagd en gestort aandelenkapitaal bedraagt 4,17 miljoen euro (9.200 aandelen). De gemeente Groningen heeft hiervan 2.392 aandelen à 453 euro nominaal. Het gestort kapitaal bedraagt 1,08 miljoen euro. De boekwaarde van de aandelen is 1 euro.

Vermogen

De begroting 2020 is nog niet beschikbaar. Het eigen vermogen op 1 januari 2018 is 13,2 miljoen euro en op 31 december 12,7 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 is 3,6 miljoen euro en op 31 december 4,8 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2018 bedraagt 170 duizend (verlies).

Financiële risico’s

Alle aandeelhouders hebben besloten tot verdere investeringen in GAE. De gemeente Groningen heeft ook een besluit genomen om mee te investeren voor een eenmalige lumpsum bijdrage van 6 miljoen euro en voorts al haar aandelen te vervreemden.

ga terug