Paragraaf 6 Verbonden partijen

BNG NV

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Den Haag

Doelstelling en openbaar belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Relatie met programma

13. Algemene inkomsten en post onvoorzien

Deelnemende partijen

De Staat der Nederlanden en de gemeenten en provincies in Nederland. De gemeente Groningen bezit 0,61 % van de aandelen.  

Bestuurlijk belang

Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering.

Financieel belang

Het belang bedraagt 341.835 aandelen à 2,50 euro. De boekwaarde bedraagt 856 duizend euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2018 was 4.687 miljoen euro en op 31 december 2018 4.991 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 was 135.041 miljoen euro en op 31 december2018 132.518 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2018 bedroeg 337 miljoen euro.

Financiële risico’s

Geen

ga terug