Paragraaf 6 Verbonden partijen

Dilgt Hemmen Essen B.V.

Dilgt Hemmen Essen B.V.

 Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Vestigingsplaats

Haren

Doelstelling en openbaar belang

Voor de ontwikkeling van woningbouw in Haren Noord werken wij
samen met twee bedrijven. Hiertoe zijn de rechtspersonen GEM Haren Noord CV en GEM Haren Noord Beheer B.V. opgericht. Via onze deelneming Dilgt Hemmen Essen B.V. oefenen wij invloed uit op het ondernemingsbeleid van GEM Haren Noord Beheer B.V.
GEM Haren Noord Beheer B.V. is de beherend vennoot van GEM
Haren Noord CV. In deze C.V. bevindt zich de grondexploitatie Haren Noord.

Relatie met programma

8. Wonen

Deelnemende partijen

De gemeente Groningen is enig aandeelhouder.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt door een collegelid vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
De statutair directeur is een ambtenaar van de gemeente Groningen.

Financieel belang

Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt 180 aandelen a 100 euro, zijnde 18 duizend euro. De boekwaarde van de aandelen op 31 december 2018 bedroeg 18 duizend euro.

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2018 was 17 duizend euro en op 31 december 2018 eveneens 17 duizend euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 en op 31 december 2018 was 0 euro. Er is geen begroting voor 2020.

Financieel resultaat

Het resultaat over 2018 was nihil.  

Financiële risico’s

Het maximale risico bedraagt 18 duizend euro en is daarmee, relatief gezien, verwaarloosbaar.

ga terug