Paragraaf 6 Verbonden partijen

GEMM CV en BV (Meerstad)

GEMM CV en GEMM BV (Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad)

Rechtsvorm

Commanditaire vennootschap en besloten vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang is de realisatie van een woonwijk en bedrijventerrein aan de oostkant van Groningen.

Relatie met programma

8.Wonen
2.Economie en Werkgelegenheid

Bestuurlijk belang

De gemeente is 100% aandeelhouder van de GEMM CV en zorgt voor de financiering.

Financieel belang

Het aandelenkapitaal van de gemeente bedraagt 500 duizend euro. Daarnaast heeft de gemeente 203 miljoen euro langlopende leningen.

Vermogen

Het begroot eigen vermogen van de CV is op 1 januari 2020 en per 31 december 20,5 miljoen euro.Het vreemd vermogen op 1 januari 2020 is 275 miljoen euro en op 31 december 280 miljoen euro. Het begroot eigen van de BV is op 1 januari 2020 10 duizend euro en per 31 december 2020 eveneens 10 duizend euro.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2020 voor de CV bedraagt nihil en het begroot resultaat over 2020 voor de BV bedraagt 1 duizend euro.

Financiële risico’s

Geen.

ga terug