Paragraaf 6 Verbonden partijen

Waterbedrijf NV

NV Waterbedrijf Groningen

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft de levering van drinkwater aan ruim 280.000 woningen en bedrijven in de provincie Groningen en Tynaarlo (Drenthe).

Relatie met programma

2.Economie en Werkgelegenheid

Deelnemende partijen

De deelnemende partijen in het Waterbedrijf Groningen zijn de provincie Groningen en de gemeenten in het verzorgingsgebied.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in de aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigd door een collegelid.

Financieel belang

Het financieel belang: de gemeente Groningen heeft 91 aandelen van nominaal 500 euro. Het totaal gestort kapitaal bedraagt 138 duizend euro. In de statuten is bepaald dat het recht om aandelen te verwerven is gebaseerd op het aantal inwoners: 1 aandeel per 2.500 inwoners. Wij krijgen hierdoor de mogelijkheid om ons belang met 2 aandelen uit te breiden naar 93. De aandelen van de gemeente Groningen zijn op de balans onder de financiële vaste activa gewaardeerd voor 2,5 miljoen euro.

Vermogen

De begroting 2020 is nog niet beschikbaar. Het eigen vermogen op 1 januari 2018 is 73,5 miljoen euro en op 31 december 75,5 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 is 120 miljoen euro en op 31 december 134 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het resultaat over 2018 is 2 miljoen euro.

Financiële risico’s

Geen.

ga terug