Paragraaf 6 Verbonden partijen

WarmteStad Holding BV

WarmteStad BV

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft een zelfstandig warmtebedrijf dat zorgt voor duurzame warmte en/of koude voor de gemeente op een verantwoorde wijze en daarmee wezenlijk bijdraagt aan een energie-neutraal Groningen in 2035.

Relatie met programma

 2. Economie en werkgelegenheid.

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, ieder voor 50%.

Bestuurlijk belang

De concerndirecteur Ruimte is vertegenwoordiger van de gemeente in de aandeelhoudersvergadering.

Financieel belang

Het financieel belang bedraagt 100 aandelen à 10 euro, totaal 1 duizend euro.
Sinds de oprichting van WarmteStad zijn de volgende leningen en agio verstrekt aan WarmteStad:
• Deelneming en WKO Europapark (februari-15) 750 duizend euro (lening);
• WKO-programma jaarschijf 2017 (mei-17) 2 miljoen euro (lening);
• WKO-programma jaarschijven 2018 – 2021 (oktober-18) 1,875 miljoen euro (lening);
• BC Noordwest (juni-19) 4,3 miljoen euro (agio). Dit betreft de omzetting van al verstrekte overbruggingsleningen in eigen vermogen.

Vermogen

De begroting 2020 is nog niet beschikbaar. Het eigen vermogen op 1 januari 2018 is 4,6 miljoen euro en op 31 december 3,5 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 is 6,2 miljoen euro en op 31 december 12,2 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2018 bedraagt 1,4 miljoen euro (verlies).

Financiële risico’s

Verwezen wordt naar de relevante beleidsinformatie.

ga terug