Paragraaf 6 Verbonden partijen

Euroborg NV

Euroborg NV

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang van de Euroborg is de landmark in de ontwikkeling van het Europapark (Hitachi Stadion) en Sportpark Corpus den Hoorn (TsZC) met sportvoorzieningen voor betaald voetbal Groningen.

Relatie met programma

2. Economie en Werkgelegenheid
5. Sport en Bewegen

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen bezit 100% van de aandelen

Bestuurlijk belang

Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering.

Financieel belang

Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt 48.000 aandelen van nominaal 1 euro, zijnde 48 duizend euro. De gemeente heeft een totaalbedrag aan annuïtaire leningen verstrekt van 19,3 miljoen euro voor het stadion. De restschuld hiervan bedraagt per 31 december 2016 15,4 miljoen euro. Daarnaast is in 2018 de gemeentelijke lening voor het TsZC met een maximum van 4,93 miljoen euro tot stand gekomen.

Vermogen

De begroting 2020 is nog niet beschikbaar. Het eigen vermogen op 1 januari 2018 is 6,1 miljoen euro en op 31 december 5,7 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 is 19,3 miljoen euro en op 31 december 23,1 miljoen euro.

Financieel resultaat

  Het financieel resultaat 2018 bedraagt 385 duizend euro (verlies).

Financiële risico’s

In 2017 is besloten de oorspronkelijke stadionleningen voor de bouw van Euroborg te herzien. Door deze herziening van het leningenpakket is het debiteurenrisico voor de gemeente van Euroborg NV verlaagd. In oktober 2018 is het Topsportzorgcentrum geopend.

ga terug