Paragraaf 6 Verbonden partijen

Groninger Monumentenfonds

NV Groninger Monumentenfonds

 Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

De doelstelling van het Groninger Monumentenfonds is het beheer, aankopen, restaureren en herbestemmen van monumentaal vastgoed in de provincie Groningen.

Het publieke belang voor de gemeente Groningen:
1. Door het wegvallen van de ISV-middelen waarmee gemeente uitvoering gaf aan het monumentenbeleid, dient het GMF die taak op zich te nemen waarop gemeente mede regievoering heeft op herbestemming van het monument;
2. Gemeente kan gemeentelijk monumentaal bezit conform doelstellingen van het GMF afstoten en herbestemmen;
3. GMF wil in het aardbevingsdossier de bepalende monumenten beschermen en verstevigen.

Relatie met programma

8. Wonen

Deelnemende partijen

Waterschap Noorderzijlvest, TCN-SIG, de gemeente Veendam, Stichting Libau, Stichting Groninger Kerken en Jan Menze van Diepen Stichting.

Bestuurlijk belang

Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering.

Financieel belang

De gemeente bezit 1.003 (57%) van de 1.760 aandelen: boekwaarde 457 duizend euro.

Vermogen

De begroting 2020 is nog niet beschikbaar. Het eigen vermogen op 1 januari 2018 is 1,6 miljoen euro en op 31 december 2,9 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2018 is 2,1 miljoen euro en op 31 december in 1,2 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat 2018 bedraagt 241 duizend euro.

Financiële risico’s

Vanwege de relatief lage liquiditeit van het fonds bestaat het risico dat doelstellingen op het gebied van herbestemming van monumenten mogelijk onder druk komen te staan.

ga terug