Programma 2 Economie en werkgelegenheid

Deelprogramma 2.3 Bedrijvige stad

Met dit deelprogramma zorgen we voor een goed ondernemersklimaat en vestigingsklimaat in onze gemeente. We bieden ondernemers maximaal de ruimte om te ondernemen. Met aantrekkelijke en bereikbare werklocaties, klantgerichte dienstverlening en ondersteuning. Voor het ondernemingsklimaat is ook de arbeidsmarkt van betekenis. Een goede aansluiting van ons arbeidsmarktbeleid is te vinden in Programma 1: Werk en inkomen.

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Beoogd
2019

Beoogd

2020

Aantal bedrijfsbezoeken

>580

580

% leegstaand vloeroppervlakte kantoren

<11.2%

<11.2%

% leegstand vloeroppervlakte winkels

<10%

Rond de 5%

% leegstand vloeroppervlakte bedrijfsruimte

-

 Rond de 5%

Aantal hectare uitgegeven bedrijventerrein

>5

>5

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 1.368

4,7 %

Baten

€ 24

0,4 %