Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.3.6 Ontwikkeling ZZP en Start-ups

De economie verandert; het aandeel kleine bedrijven en ZZP’ers in de totale werkgelegenheid groeit. Groningen kent de afgelopen jaren een sterke groei in startende bedrijven. Groningen wordt landelijk als zeer succesvolle startup city gezien, met relatief veel succesvolle, schaalbare bedrijven. Naast startups zijn er relatief veel een-mens-zaken, onder andere door flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Hoe staan we ervoor?

In Groningen zijn er rond de 12.500 ZZP'ers. Een kanttekening is dat blijkt dat 17% van de zelfstandigen onder bijstandsniveau leeft (Bron: CBS). Ondernemers kunnen gebruik maken van de bijstand voor zelfstandigen (BBZ-regeling) of kunnen zich aansluiten bij StadOogst.
Het programma "Founded in Groningen" leidt tot nieuwe initiatieven en versterkte samenwerking binnen het startup ecosysteem. In het programma Startup in Residence dagen verschillende organisaties jonge ambitieuze startups uit om vooraf gedefinieerde maatschappelijke problemen en stedelijke uitdagingen op te lossen. Het IWCN (International Welcome Center North) helpt bij de aanvraag voor een startup visum regeling voor internationals die een bedrijf willen beginnen in de regio. Groningen kent een breed palet aan vastgoed-faciliteiten voor startups en startende ondernemers, ieder met een eigen identiteit, verspreid over de gemeente. Als gemeente faciliteren we nieuwe vastgoed-initiatieven, vanuit onze reguliere taken zoals vergunningverlening en dergelijke.

Wat willen we bereiken in 2020?

We willen het Groningse startup ecosysteem verder versterken. Om het innovatie en startup ecosysteem meer op de kaart te krijgen en te versterken is het initiatief gebaseerd op drie pijlers: verbinden, inspireren en ondersteunen. 2019 is het derde en laatste jaar van het programma Founded in Groningen. Er wordt samen met verschillende partners, zoals Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en startups zelf in de regio gewerkt aan het vervolg op Founded in Groningen. Eind 2019 leggen we  het vervolg van Founded in Groningen in de raad voor.  
We willen de kennis, het innovatie-vermogen en activiteiten op het gebied van ondernemerschap vergroten, door de samenwerking tussen MKB, bedrijvenverenigingen en onderwijsinstellingen te stimuleren en uit te bouwen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Het vervolg van Founded in Groningen vormgeven;
  • Startups stimuleren en ondersteunen, onder andere via het programma Startup in Residence en IWCN;
  • De mogelijkheden voor (doorgroei van) Groningse startups versterken door samenwerking landelijk en internationaal;
  • ZZP'ers en (startende) ondernemers ondersteunen en betrekken bij bijeenkomsten en netwerken;
  • Opstellen van een strategie voor huisvesting van onze start-ups en broedplaatsen;
  • Groningen profileren als startup city, onder andere in de economische profilering van de gemeente.
ga terug