Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.3.4 Handelsrelaties met het buitenland bevorderen

We willen Groningen uitbouwen tot een internationale kennisstad van betekenis en een sterke economische regio in Europa. Door het stimuleren van betere (internationale) verbindingen ondersteunen we de Noordelijke economie en dragen we bij aan de ontwikkeling van onze kennisstad. Het beleid om onze kennissectoren in internationaal perspectief te stimuleren en te profileren, vindt u in deelprogramma 2.1: Groningen kennisstad.

Hoe staan we ervoor?

Er zijn het afgelopen jaar meer dan 20 handelsprojecten met het buitenland ontstaan. Er is ingezet op de Duitsland agenda, waarmee een kader is neergezet voor een meerjarenplanning. Met de steden Bremen en Oldenburg hebben we een nieuwe overeenkomst gesloten met als thema’s duurzaamheid, digitalisering en mobiliteit. Met de stad Hamburg is een nieuwe Letter of Intent ondertekend als opvolger van de letter van 2015. Hierin staan ook samenwerkingsverklaringen tussen de clusters energie rond Hamburg en rond Groningen. In 2019 worden de contacten rondom Waterstof opnieuw opgevolgd met een uitgaande missie naar Japan voor ondernemers Groningen-Hamburg.

Wat willen we bereiken in 2020?

We bevorderen de (internationale) samenwerking met het Groningse bedrijfsleven en helpen mee om buitenlandse investeringen in Noord-Nederland uit te lokken. In 2020 willen we verder inzetten op verduidelijking van onze eigen innovatieve doelen zodat we deze om kunnen zetten in Europese projectverwerving. Ook investeren we het komende jaar in de kwaliteit van onze eigen Europese samenwerking.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Onze (handels) contacten en projecten voortzetten met Noord-Duitsland en China;
  • De internationaliseringsstrategie vernieuwen;
  • Internationale projecten samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen uitvoeren;
  • Diplomatieke contacten en beleidsbeïnvloeding inzetten voor inhoudelijke, gemeentelijke doelen;
ga terug