Programma 2 Economie en werkgelegenheid

Deelprogramma 2.1 Groningen Kennisstad

Door de aanwezigheid van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool, de MBO-instellingen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en kennisintensieve bedrijven heeft Groningen toegang tot innovatieve kennis en daarmee veel kansen voor nieuwe kennisintensieve bedrijvigheid. Die kansen willen we benutten. Als gemeente bevorderen we de samenwerking en kennisdeling tussen de verschillende partijen en ondersteunen we nieuwe initiatieven. Hierin nemen we het middelbaar beroepsonderwijs nadrukkelijk mee. Ook communiceren we actief en (inter)nationaal over de kwaliteiten van Groningen als kennisstad.

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Beoogd
2019

Beoogd

2020

Het aantal werkzame personen in onze Speerpuntsectoren

51.000

51.000

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 2.127

7,3 %

Baten

€ 625

9,3 %