Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.1.3 Samenwerken versterken gericht op kennis en innovatie

We willen een sterkere positie van de Groningse regio bereiken in landelijke en Europese netwerken, onder meer om Groningen te profileren als aantrekkelijk woon-en werkgebied met een gunstig vestiging- en investeringsklimaat. We verbinden mensen, bedrijven, kennisinstellingen en samenwerkingspartners uit de gemeente met de regio en slaan ook bestuurlijk de handen ineen richting Den Haag en Brussel. 


Hoe staan we ervoor?

Groningen doet goed mee in het stimuleren van de kenniseconomie door de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven te bevorderen. Vanuit het programma Groningen Digital City wordt de digitale economie gestimuleerd en de IT-sector verbonden aan overige branches en thema’s. Ook bij het thema Healthy Ageing ligt het accent op het benutten van kansen in de cross-overs met andere sectoren. Hierdoor stimuleren we innovatie en kan nieuwe bedrijvigheid ontstaan en kan ook het bestaande MKB groeien.

Wat willen we bereiken in 2020?

Alles is gericht op het behouden van bestaande werkgelegenheid, het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en bevorderen van investeringen in onze bedrijven en in ons gebied. In 2020 continueren we de samenwerking in Noordelijk verband, zowel op gemeentelijk niveau (NG4), in de regio (Regio Groningen-Assen), als op provinciaal niveau (3 noordelijke provincies).

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Regionale samenwerking bevorderen en gezamenlijk profileren en inzetten op projecten richting Den Haag en Brussel;
  • Stimuleren van de verbinding tussen ICT, Healthy Ageing, Energie en Creatief en waar mogelijk de landelijke aansluiting.
ga terug