Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.1.2 Faciliteren van gezamenlijke (internationale) kennis- en innovatieprojecten

Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden nemen we deel aan (Europese/internationale) samenwerkingsprojecten op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie. Daarmee versterken we onze kennisinfrastructuur en proberen we andere partijen te laten investeren in de Noordelijke economie.

Hoe staan we ervoor?

We stimuleren innovatie en kennisdeling door verbindingen te leggen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven. We zoeken koppelingen met nationale en Europese projecten en geldstromen. Met onze project-verwervers in Brussel hebben we goede ingangen gecreëerd. We stimuleren cross-overs tussen verschillende disciplines en sectoren. Door cofinanciering dragen we als gemeente er aan bij dat andere partijen geld beschikbaar stellen, en stimuleren we kennis- en innovatieprojecten. Deze aanpak leidt tot nieuwe (kennis-gerelateerde) bedrijvigheid. We brengen meer focus aan door samen met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen agenda’s op de speerpuntthema’s te (helpen) ontwikkelen.

Wat willen we bereiken in 2020?

We willen (de ontwikkeling van) gezamenlijke projecten en activiteiten op het gebied van kennis en innovatie nationaal en internationaal ondersteunen en faciliteren.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Ondersteunen projecten die innovatie in het Midden en Kleinbedrijf (MKB) stimuleren;
  • De agenda's op de thema's doorzetten (digitaal, energie, Healthy Ageing);
  • Het verder ontwikkelen van het project Groningen Digital City;
  • Het ontwikkelen van een kapstok voor circulaire economie en verder ontwikkelen van circulaire economie projecten.
ga terug