Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.1.1 Samenwerken met kennisinstellingen

Groningen heeft alles in huis om verder te groeien op het gebied van kennis en innovatie. In het Akkoord van Groningen willen we kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen laten optrekken en een belangrijke bijdrage laten leveren aan (nieuwe) innovatieve werkgelegenheid. We werken samen met de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, de Hanzehogeschool Groningen, de provincie Groningen, Noorderpoort en het Alfa-college.

Hoe staan we ervoor?

Groningen is in aantal de vierde studentenstad van Nederland. De bevolkingsgroei vond voor een belangrijk deel plaats dankzij de toename van buitenlandse studenten en onderzoekers. Hun aandeel bij de Rijksuniversiteit Groningen is inmiddels gegroeid tot 22%; bij de Hanzehogeschool Groningen is dat ongeveer 9%. Deze groei vangt in directe zin het door demografische ontwikkelingen dalende aantal Nederlandse studenten op en in indirecte zin de dalende beroepsbevolking.

De beginnende technologiebedrijven van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG hebben meer economische impact en tellen dubbel zoveel banen als Amsterdamse kennisinstellingen. Door de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven te intensiveren kunnen wij gezamenlijk beter zichtbaar maken wat Groningen op het gebied van innovatie te bieden heeft.

Vanwege de financiële opgaven van de gemeente moeten we opzoek naar een nieuwe balans in de bekostiging van het Akkoord van Groningen per 2021. Er zal met de zes Akkoordpartners besproken worden hoe de bezuinigingen worden verwerkt in de begroting en wat ze betekenen voor de plannen en doelstellingen op termijn.

Wat willen we bereiken in 2020?

De belangrijkste doelen van het Akkoord van Groningen in 2019 zijn:

 • Het aantrekken van nieuwe bedrijven en studenten door middel van promotie van Groningen;
 • Het verblijfsklimaat voor internationals in de gemeente verbeteren (zie beleidsveld 2.1.4: (Inter)nationaal Promoten van onze kennissectoren) ;
 • Het verhogen van de kenniscirculatie tussen kennisinstellingen, overheid en burgers door het ontwikkelen van proeftuinen, innovatiewerkplaatsen en Masterclasses;
 • De MBO-instellingen betrokken houden op relevante thema’s en projecten;
 • Vergroten van de inzetbaarheid van studenten voor de Noordelijke arbeidsmarkt;
 • De samenwerking van de Groningse Healthy Ageing Agenda versterken (Zie ook programma 4.1.5 Lokaal gezondheidsbeleid .

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Strategische speerpunten (Energie, Healthy Ageing, Digitalisering, Internationalisering, Innovatieklimaat en Binding van Talent) verder versterken;
 • Inzetten op de ontwikkeling van meer studentenhuisvesting, met name voor buitenlandse studenten (zie Programma 8: Wonen );
 • Internationale contacten versterken via missies, beurzen en congressen;
 • Uitbouwen welkomstklimaat voor internationals;
 • Onderzoek naar vertrek van afgestudeerden naar buiten Groningen;
 • Opstellen en uitvoeren van het nieuwe strategische plan voor Campus Groningen 2020-2025.
ga terug