Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.1.5 Talent en bedrijfsleven koppelen

Ondernemers en andere werkgevers in onze gemeente moeten mee blijven ontwikkelen in een snel veranderende maatschappij en economie. Eén voorwaarde is daarvoor cruciaal: het ontwikkelingsvermogen van het werkzame talent in die organisatie. We bevorderen meer en een betere samenwerking tussen het hoger- en middelbaar onderwijs en het bedrijfsleven. Ook willen we aankomende professionals meer in contact brengen met bedrijven uit de gemeente en regio.

Hoe staan we ervoor?

Met meer dan 80.000 studenten van MBO tot WO is Groningen een gemeente boordevol talent. Dit talent beschikt over een veelheid van kennis waar Groningse bedrijven gebruik van kunnen maken. Door het leggen van de juiste verbindingen tussen onderwijs, talenten en het bedrijfsleven doen studenten werkervaring op en maken ze kennis met lokale bedrijven. Op deze wijze komen bedrijven in contact met nieuwe ontwikkelingen en willen we talenten voor onze regio behouden.

Wat willen we bereiken in 2020?

We ondersteunen initiatieven die de samenwerking tussen het hoger- en middelbaar onderwijs en het bedrijfsleven bevorderen. We stimuleren kennisdeling tussen onderwijs en bedrijfsleven (incl. MKB). Daarnaast willen we voldoende en goed gekwalificeerde arbeidskrachten in de Groningse regio opleiden, behouden en aantrekken.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Ondersteunen, faciliteren en/of organiseren van initiatieven onderwijs-bedrijfsleven;
  • Het verder ontwikkelen van het Make it in the North platform;
  • Ondersteunen stichting Ondernemerstrefpunt (OTP);
  • Opstellen van een strategie voor huisvesting van onze start-ups en broedplaatsen.
ga terug