Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.1.6 Huisvesten van kenniseconomie

Samen met de kennisinstellingen en het bedrijfsleven werken we aan het versterken van de kenniseconomie door het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor economische groei.

Hoe staan we ervoor?

De Campus Groningen is in trek en ontwikkelt zich meer en meer tot een broeinest van kennis en innovatief ondernemerschap. Op het terrein aan de Noordwestkant van Groningen werken de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en andere opleiders samen met overheden en ondernemers aan nieuwe ontwikkelingen op tal van gebieden. Rondom het Universitair medisch centrum Groningen wordt ook verder geïnvesteerd in het zorg gerelateerde cluster. De ontwikkeling van de strategische Healthy Ageing agenda zorgt voor meer samenwerkingsverbanden en cross-over mogelijkheden. Door hechte samenwerkingen tussen onze coöperatieve bedrijven en onze brede kennisinstellingen én door een actief beleid op gedeelde open innovatie faciliteiten, hebben we in Groningen iets unieks in handen.


De Campus Groningen is de snelst groeiende campus, de op een na grootste campus qua totale werkgelegenheid en haalt de top 3 kijkende naar het grootste aantal gevestigde bedrijven. De toename van de werkgelegenheid 2014-2018 bedraagt 60%, het landelijke gemiddelde van alle volwassen campussen is 20%. De toename van bedrijvigheid 2014-2018 bedraagt 74% tegenover het landelijke gemiddelde van alle volwassen campussen 28%.

Wat willen we bereiken in 2020?

In Groningen zijn verschillende fysieke plekken waar kennis is geconcentreerd. We willen dat deze kennisdynamo's verder kunnen ontwikkelen. Een belangrijke randvoorwaarde voor de groei van de kenniseconomie is de doorontwikkeling van kennis en het verder ontwikkelen van het internationaliseren van de campus.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Opstellen en uitvoeren van het nieuwe strategische plan voor Campus Groningen 2020-2025;
  • Faciliteren van de ontwikkeling van het Healthy Aging-cluster bij het UMCG;
  • Stimuleren van een zorg gerelateerd cluster rondom het Martini-ziekenhuis.
ga terug