Programma 2 Economie en werkgelegenheid

Deelprogramma 2.2 Aantrekkelijke stad

In dit deelprogramma bundelen we ons beleid voor het versterken van de economische en toeristische betekenis van de gemeente. We willen een aantrekkelijke en gastvrije gemeente zijn die bezoekers, toeristen, talenten, kenniswerkers en nieuwe bedrijvigheid trekt en bestaande aan zich bindt. We investeren fors in de binnenstad. Daarom verwachten we dat het aantal binnenstadbezoekers zeker op hetzelfde niveau blijft en mogelijk verder stijgt. De afgelopen jaren lag het aantal bezoekers gemiddeld tussen de 21 en 24 miljoen.

We richten ons op de ontwikkeling en organisatie van winkels, horeca en vermaak in de binnenstad en daarbuiten. We versterken de toeristische sector door het stimuleren en faciliteren van aantrekkelijke activiteiten en evenementen. We hebben de detailhandelsmonitor uitgebreid naar een binnenstadmonitor. De bezoekerswaardering wordt vanaf 2019 op een andere wijze berekend.
Voor de overnachtingenmarkt is er onderzoek gedaan naar de toekomstige ruimtebehoefte. Uit dit onderzoek blijkt dat de komende jaren een stijging wordt verwacht van het aantal toeristische overnachtingen. De leegstand van winkels in de binnenstad is vanaf 2012 gedaald. Enige mate van leegstand is belangrijk zodat retailers kunnen verhuizen en er ruimte is voor nieuwe toetreders. Dit noemen we frictieleegstand. Daarvoor wordt landelijk vaak een leegstandspercentage van 5% gehanteerd.

In het buitengebied zetten we in op verbinding en ondersteuning van de toeristisch ondernemers en aan projecten zoals toeristische wandelroutes. We sluiten aan bij initiatieven, kansen in de gemeente en wensen van ondernemers. Het streven is om ondernemers onderling met elkaar verbinden, maar ook met de gemeente. We richten ons op kleinschalig toerisme gezien de omvang en het aanbod in het buitengebied. Daarbij focussen wij ons op dagjesmensen. Met het Routebureau Groningen wordt samengewerkt aan verbetering van wandel-, fiets -en vaarroutes. Wij zien kansen en mogelijkheden in (de productie van) lokaal voedsel. Daarnaast kunnen projecten en evenementen de aantrekkingskracht van het buitengebied doen toenemen.

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten.

Effectindicator(en)

Beoogd
2019

Beoogd

2020

Aantal binnenstadbezoekers (in miljoenen)

24

21-24

Bezoekerswaardering binnenstad

>6,9

6,9

Aantal toeristische overnachtingen

555.000

>555.000

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 3.238

11,1 %

Baten

€ 1.117

16,6 %