Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.2.5 Warenmarkten en standplaatsen

De warenmarkt in de binnenstad en de wijkmarkten en standplaatsen leveren een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijke, levendige en ondernemende binnenstad en wijkcentra. Wij blijven ons inzetten voor het realiseren van aantrekkelijke Groningse warenmarkten voor bezoekers, marktvergunninghouders en standplaatshouders.  

Hoe staan we ervoor?

In 2019 hebben we de harmonisatie van beleid en regelgeving voor de nieuwe gemeente Groningen ingezet. Zowel de Marktverordening als de reglementen en de tarieven hebben we geanalyseerd en na afstemming met de betrokken marktondernemers zal dit op één lijn worden gebracht met elkaar. We hebben daarbij oog voor gebiedsgericht werken.

Wat willen we bereiken in 2020?

We voeren het project over de toekomst van de markt in de binnenstad verder uit. Daarbij kijken we naar ruimtelijke inpassing en naar mogelijke maatregelen om deze markt in de toekomst te optimaliseren. Aan de hand van ‘Bestemming Binnenstad’ hebben we met marktondernemers, omliggende ondernemers en bewoners verder invulling gegeven aan de ruimtelijke inpassing van de centrummarkt. We hebben een programma geschreven voor de Vismarkt, waarbij zij haar karakter als handelsplein behoudt. De eerste fase van dit project richtte zich op de ruimte en opstelling. In de tweede fase werken we aan de kwaliteit, promotie en branchering. Dit blijven we doen in een zorgvuldig en gedragen proces samen met de ondernemers, bezoekers en bewoners in de binnenstad.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We faciliteren aantrekkelijke markten in Groningen, Haren en Ten Boer;
  •  In het centrum geven we vorm aan de ruimtelijke inpassing van de centrummarkt in het kader van de Binnenstadsvisie. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken - Centrum;
  • We stimuleren divers aanbod;
  • We organiseren veilige en schone markten.
ga terug