Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.2.2 Bevorderen toerisme

We willen meer bezoekers naar de gemeente trekken die langer verblijven en meer geld uitgeven. Stadsbezoekers en toeristen komen vooral af op de gezellige binnenstad met interessante evenementen en activiteiten. Met de uitbreiding van de gebieden Haren en Ten Boer hebben wij een nog breder aanbod aan vrijetijdsbestedingen, bijvoorbeeld de bijzondere natuur op de Hondsrug of het Paterswoldsemeer aan de zuidkant van de gemeente.

Hoe staan we ervoor?

De vrijetijdssector in Groningen blijft groeien. Toerisme en recreatie zorgt in 2018 voor 11.720 banen en bijna 2.000 vestigingen in de gemeente Groningen (exclusief Haren en Ten Boer). De toename aan toeristische bestedingen is gunstig voor onder meer de reisbranche, hotels en de verblijfsrecreatie. De ontwikkeling van de binnenstad (zie 2.2.3 binnenstadsontwikkeling) is essentieel voor het aantrekken van bezoekers en toeristen.
De Groninger City club heeft de lead genomen in het samenstellen en uitvoeren van een 'doe-agenda' voor toerisme, samen met toeristische stakeholders in stad en Ommeland. Marketing Groningen ondersteunt hen hierbij. Uit deze samenwerking is de Leisure Academy gerold; een initiatief wat vier keer per jaar wordt georganiseerd voor ondernemers uit stad en regio. Marketing Groningen zorgt vanuit hun marketing strategie dat de toeristische en economische marketing en profilering van de stad en regio nog meer samen wordt vormgegeven met de belanghebbenden. Deze strategie geeft meer ruimte aan ad hoc kansen en flexibiliteit.

Havenwezen

De gemeente Groningen bedient 49 bruggen. Onze waterwegen worden goed benut voor recreatieve en toeristische doeleinden en de beroepsvaart. De verdere groei van Groningen de komende decennia zorgt voor meer druk op de openbare ruimte en dus ook op het water. Een goede doorvaarbaarheid van deze waterwegen, maar ook een goede doorstroming van het wegverkeer, is van invloed op het functioneren van de algemene infrastructuur in de gemeente. Een goede en betrouwbare uitvoering van de bediening van de gemeentelijke bruggen speelt hierin een essentiële rol. We werken met onze brugbediening aan een veilige en vlotte doorstroming van het wegverkeer en de doorvaart van het scheepvaartverkeer. De komende jaren blijven in het teken staan van grote infrastructurele projecten in Groningen. Er wordt gewerkt aan de Aanpak Ringweg Zuid, de tunnel onder het spoor aan de Paterswoldseweg en het project Groningen Spoorzone. Tijdens deze projecten werken we met aangepaste bedientijden van de bruggen in de stad Groningen, dit om de algemene verkeershinder op het wegennet zoveel mogelijk te beperken. Hierbij zoeken we een balans tussen de gevolgen voor de verschillende vormen van vervoer. De tijdelijke aanpassing van bedientijden van bruggen beperkt de doorvaart van het scheepvaartverkeer ten bate van een vlotte doorstroming over de weg dat ook de nodige hinder ondervindt door de werkzaamheden.

Wat willen we bereiken in 2020?

Samen met onze partners en ondernemers werken we aan een aantrekkelijke en gastvrije binnenstad en gemeente, aan een gevarieerd evenementenaanbod (programma 'Bruisende Binnenstad') en aan de promotie ervan. We willen verbindingen maken tussen de opgaven van onder andere het Routebureau, Geopark, Drentsche Aa en Regio Groningen-Assen die gericht zijn op een gezamenlijke aanpak met als doel landschappelijke kwaliteit te verbinden met economische activiteit.

We willen een veilige en vlotte doorstroming van het weg- en scheepvaartverkeer voortzetten. Daarbij ligt onze focus bij het reduceren van het risico op ongevallen bij de bediening van onze bruggen op afstand, zowel voor gebruikers van onze bruggen (weg, water) als voor onze brugoperators.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Zorgen voor een gastvrije gemeente en binnenstad met een gevarieerd evenementenaanbod;
  • Ondersteunen van Marketing Groningen;
  • Faciliteren van ondernemers uit recreatieve en toeristische sector;
  • Het versterken van de aantrekkelijkheid van Groningen door verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en voorzieningen;
  • Actualiseren van ons beleidskader voor de overnachtingenmarkt;
  • Bruggen bedienen voor veilige en vlotte doorstroming van weg en waterverkeer;
  • Aanlegplaatsen verdelen;
  • Faciliteren van beroepsvaart door staande mastroute.
ga terug