Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.2.3 Binnenstadontwikkeling

De gemeente Groningen groeit qua inwonersaantal en heeft een belangrijke centrumfunctie voor de regio. We willen de aantrekkingskracht van de gemeente blijven versterken. De uitvoering van de binnenstadsvisie ‘Ruimte voor jou’ draagt daar aan bij. Onze binnenstad doet het goed en is een van de meest aantrekkelijke binnensteden van Nederland.

Hoe staan we ervoor?

De binnenstad is al lang geen plek meer waar alleen winkelen centraal staat, en verandert van een 'place to buy' naar een 'place to be'. De bezoeker komt niet meer alleen voor winkelen, maar ook voor een dagje uit. Dit is onder andere terug te zien in een groei van het aantal dag-horeca zaken. Daarnaast zijn op dit moment de geïnteresseerden in leegstaande panden veelal (dag)horeca ondernemers, het aantal geïnteresseerde retail ondernemers loopt terug. Dit mondt uit in een discussie over wat een goede functiemix is voor de binnenstad. Om een aantrekkelijke binnenstad te behouden, is het belangrijk dat het retailklimaat wordt versterkt. Het aantal bezoekers aan de Groningse binnenstad was in 2018 tussen de 21-23 miljoen. De binnenstadomzet scoorde hoger dan voorgaande jaren (662-702 miljoen). Tegelijkertijd blijft de druk op de binnenstad en openbare ruimte hoog, dit uit zich onder andere in de vele veranderingen in het winkelaanbod maar komt ook steeds vaker tot knelpunten (fietsparkeren).

Wat willen we bereiken in 2020?

We willen onze gemeente goed voorbereiden op de toekomst. Daarom zijn we zoals is aangegeven in het Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie (2019) gestart met de beleidsactualisatie van de Structuurvisie Detailhandel (2011), de Horeca-Nota (2011) en het beleid voor de overnachtingenmarkt (2004). Voor alle drie de thema’s geldt dat we eerst onderzoek doen. Het onderzoek voor de overnachtingenmarkt is in 2019 afgerond. Het onderzoek voor horeca en detailhandel is in 2020 klaar. In 2020 starten wij met de beleid-actualisatie voor detailhandel en horeca. Het geactualiseerde beleid voor de overnachtingenmarkt leggen we in 2020 voor aan de raad.
Naast het doen van onderzoek monitoren we de nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad om zo op nieuwe ontwikkelingen te kunnen inspelen. Om de aantrekkelijkheid en de economische potentie van de (binnen)stad te vergroten werken samen met het (verenigd) bedrijfsleven.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  In de Binnenstad verbeteren we het verblijfsklimaat door het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Ruimte voor jou (aanpak openbare ruimte, toegankelijkheid en veiligheid). Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken - Centrum;
  •  In de Binnenstad Ontwikkelen we de Grote Markt, Nieuwe Markt en Groninger Forum. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken - Centrum;
  • We monitoren de ontwikkelingen in de binnenstad;
  • Onderzoek Detailhandel & Horeca;
  • Beleid-actualisatie Overnachtingenmarkt.
ga terug