Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.2.1 Samenwerken met binnenstadondernemers

We willen de levendigheid van de gemeente bevorderen en daarmee meer bezoekers trekken. Ondernemers spelen hier goed op in door steeds gerichter publiek aan te trekken, waardoor de programmering steeds verder naar ondernemers verschuift. Ondernemers en gemeente werken samen en stemmen af in het overlegplatform 'Binnenstadmanagement’ en met andere partners zoals de Groningen City Club (GCC), Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Ambulante handel en Marketing Groningen.

Hoe staan we ervoor?

Het gaat goed met de binnenstad van Groningen. De leegstand is laag, ook in de aanloopstraten. Er is een aantrekkelijk aanbod van horeca, retail en internationale formules. Ondernemers werken samen om het verblijfsklimaat in straten te verbeteren. Met ons evenementenbeleid ondersteunen we de aantrekkingskracht van de gemeente. In het voorjaar van 2019 zijn we gestart met het programma Gastvrij Groningen. Dit programma is een samenwerking met de ondernemersverenigingen, Koninklijke Horeca Groningen, Marketing Groningen, Groningen Bereikbaar en de ondernemers (binnenstad en wijkwinkelcentra). Het achterliggend idee is om van de mogelijke overlast die de komende jaren op de stad afkomt door zaken zoals de aanleg van de zuidelijke ringweg en het nieuwe stationsgebied een positieve draai mee te geven in het programma.

Wat willen we bereiken in 2020?

Voor bezoekers is levendigheid en beleving steeds belangrijker. Samen met de binnenstadondernemers streven we naar een aantrekkelijk aanbod aan winkels, horeca, markten, evenementen, festivals, congressen, gastvrijheidsacties en verrassende (winkel- en horeca) concepten. Het ultieme doel, geformuleerd door de partijen van het programma Gastvrij Groningen, is dat Groningen de meest aantrekkelijke stad van Nederland wordt.

Wat gaan we hiervoor doen?

Wij ondersteunen ondernemers in het opzetten van projecten en activiteiten. Wij moedigen hen daarin aan, betalen voor een deel mee en blijven verantwoordelijk voor de grote lijnen en de beleidskaders. Vanuit het programma Gastvrij Groningen focussen we op de groep ambassadeurs die de boodschap van 'Welkom' gaan gebruiken; publieksvriendelijke acties worden opgezet die bezoekers uitnodigen om naar de stad te komen. In overleg met de Groningen City Club bepalen we of we onze pilots voor verruiming van de uitstallingsruimte in een aantal straten permanent verankeren in ons beleid.

ga terug