Programma 2 Economie en werkgelegenheid

2.3.1 Samenwerken met bedrijvenverenigingen

Het georganiseerde bedrijfsleven en de gemeente zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het stimuleren van de economie en de werkgelegenheid in Groningen. Dit heeft geresulteerd in het Convenant Ondernemend Groningen. De convenantpartners stellen middelen en capaciteit beschikbaar voor strategische projecten maar ook gebiedsgerichte projecten.

Hoe staan we ervoor?

Mede door het Fonds Ondernemend Groningen stimuleert het Groningse bedrijfsleven de tripartite samenwerking en investeren ze in projecten en initiatieven die de economie en werkgelegenheid van de gemeente versterken. In Ten Boer is de winkeliersvereniging van het Koopmansplein betrokken bij het stimuleren van de economie en werkgelegenheid. In Haren is Ondernemend Haren actief als organisatie voor de ondernemers in Haren, waaronder een belangrijk deel van de retail en veel dienstverlenende bedrijven. Daarnaast is het Dorpsfonds actief in Haren. Dit fonds is opgericht om in brede zin Haren te promoten, evenementen te ondersteunen en het ondernemersklimaat te versterken. De overlegvorm 'Koepel-Economische Agenda' heeft bijgedragen aan het verbeteren van de samenwerking waardoor meer nieuwe projecten en initiatieven van de grond zijn gekomen. Naast de bedrijvenverenigingen en VNO-NCW zijn ook de Hanzehogeschool, het Noorderpoort en het Alfa-college onderdeel van De Koepel. Daarnaast is door het verenigd bedrijfsleven, de gemeente Groningen en Marketing Groningen gewerkt aan het ontwikkelen van een City Monitor waardoor de stand van de economie inzichtelijk wordt gemaakt.

We werken nauw samen met de verschillende bedrijvenverenigingen. Hier hebben wij de rol van verbindingsofficier en zoeken samen met de besturen naar mogelijkheden van de diverse projecten. Infrastructuur is naast verduurzamen, mobiliteit en arbeidsmarkt één van de belangrijkste onderwerpen.

Wat willen we bereiken in 2020?

We willen samen met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen gezamenlijke projecten en initiatieven oppakken en de samenwerking verder professionaliseren en uitbouwen richting het landelijk gebied van de gemeente. Dit doen we op verschillende niveaus en ook in de buitengebieden. Daarnaast blijven we in overleg met de agrarische sector in onze gemeente.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Ondersteunen van en samenwerken met de Koepel-Economische Agenda;
  • Contact met de verschillende bedrijvenverenigingen;
  • Het verder ondersteunen, faciliteren samenwerken en uitvoeren van investeringsinitiatieven in de wijkwinkelcentra;
  • Uitvoeren van gemeenschappelijke projecten van bedrijfsleven, kennisinstellingen en gemeente;
  • Uitvoeren en ondersteunen van gezamenlijke initiatieven in het kader van het Fonds Ondernemend Groningen.
ga terug