Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving

Deelprogramma 9.1 Onderhoud en beheer van de openbare ruimte

Dit deelprogramma bundelt alle activiteiten waarmee we zorgen voor het onderhoud van de openbare ruimte en de infrastructuur. We werken aan een schone, hele, groene en daardoor aantrekkelijke gemeente. We willen dat de inwoners van onze gemeente tevreden zijn over hun leefomgeving en een gemeentelijke natuur van hoge kwaliteit. Zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving zien we als een gedeelde verantwoordelijkheid van bewoners, bedrijven en gemeente. Die gedeelde verantwoordelijkheid vullen we praktisch in, onder andere met gezamenlijke schoonmaakacties, beheer door bewoners van de directe woonomgeving en gezamenlijkheid in het voorkomen van zwerfafval.

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Tevredenheid van bewoners over het onderhoud

>6,5

> 6,5

Aantal storingen bij bruggen die langer dan 1 dag duren

0

0

% verhardingen met kwaliteit voldoende

93%

93%

Aantal bewoners actief in onderhoud

15.000

17.000

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 72.011

70,2 %

Baten

€ 35.387

51,6 %