Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving

9.1.4 Begraven

We willen kwalitatief goede en betaalbare begraafplaatsen met voldoende capaciteit en keuzevrijheid. We hebben een wettelijke taak in het verwerken van aangiftes van overlijden en in het faciliteren van begrafenissen. Daarnaast verzorgen we uitvaarten van overledenen wanneer niemand anders daarin kan voorzien. We koesteren onze begraafplaatsen die door hun parkachtige inrichting vaak ook cultuurhistorische rustpunten zijn in de drukte van alledag.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

% van de begraafplaatsen dat voldoet aan de beoogde beeldkwaliteit

90 %

90%

Hoe staan we ervoor?

We weten de beoogde onderhoudskwaliteit op begraafplaatsen te realiseren. We baseren ons daarbij op zowel de Beheer Openbare Ruimte doelstellingen als de doelen uit de beleidsvisie over de kwaliteit van begraafplaatsen. Ook komen we onze wettelijke verplichtingen na in het verwerken van overlijdensaangiftes. In de afgelopen jaren is het aantal uitvaarten op gemeentekosten gedaald. We hebben in 2019 een start gemaakt met het waarborgen van de begraafcapaciteit op Selwerderhof en de Eshof door het ruimen van graven en we hebben een upgrade uitgevoerd bij het begraafpark Ten Boer. Op de begraafplaats Hoogkerk hebben we door kleine aanpassingen extra begraafruimte gecreëerd, waardoor we ook aan die kant van de gemeente voldoende capaciteit voor de komende jaren hebben.
Bovendien hebben we de financiële voorziening op peil gebracht voor in het verleden afgekocht grafonderhoud.

Wat willen we bereiken in 2020?

We dragen in 2020 zorg voor het onderhoud van de begraafplaatsen en verwerken alle overlijdensaangiftes zo efficiënt mogelijk. In 2020 gaan we de begraafcapaciteit verder uitbreiden middels de tweede fase van het ruimen van graven op Selwerderhof en de Eshof. We willen een aantal oude begraafplaatsen, waar niet meer begraven wordt, formeel gaan sluiten en de mogelijkheden in beeld krijgen om ook op langere termijn aan de westzijde van de gemeente in begraafcapaciteit te blijven voorzien. Ten slotte willen we een start maken met de voorbereidingen voor de actualisatie van het beleid voor het begraven in Groningen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Verwerken aangiftes van overlijden;
  • Begraafplaatsen beheren;
  • Begrafenissen faciliteren;
  • Uitvoeren van uitvaarten op gemeentekosten;
  • Tweede fase ruimen van graven op Selwerderhof en Eshof;
  • Sluiten van aantal inactieve begraafplaatsen;
  • Verkenning mogelijkheden begraafcapaciteit westzijde op langere termijn;
  • Start voorbereiding nieuw beleidsplan begraven.
ga terug