Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving

9.1.3 Dierenwelzijn

Dierenwelzijn lijkt voor velen een klein onderwerp. Maar op gemeentelijk niveau is het dier onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. Daarom zetten wij ons in om dierenleed, dieronvriendelijk beleid en dieronvriendelijke activiteiten in Groningen te voorkomen. We stimuleren diervriendelijk handelen. Alle gemeenten hebben wettelijke taken voor het verzorgen en opvangen van gevonden dieren en dieren in nood. Wij nemen deze taken serieus en hechten er waarde aan dat deze dieren goed opgevangen en verzorgd worden.

Hoe staan we ervoor?

We laten al onze wettelijke taken uitvoeren door de Dierenbescherming. Hiervoor hebben we een overeenkomst op maat afgesloten gebaseerd op het Basis Arrangement Dierennoodhulp. Al onze wettelijke taken hebben we gebundeld in één contract waarmee we zorgen voor een professionele en efficiënte uitvoering van onze wettelijke taken. De samenwerkende partijen zijn goed op elkaar ingespeeld en ondersteunen elkaar in de gehele keten. Door deze samenwerking hebben we een stap voorwaarts gezet in de professionalisering en zijn we een voorbeeld voor andere gemeenten. Met de kattenactie, die we in 2012 hebben opgezet, zijn ondertussen meer dan 1500 katten geholpen en gechipt. Dit aantal stijgt nog elk jaar.

Wat willen we bereiken in 2020?

We blijven voldoen aan onze wettelijke taken voor het opvangen en verzorgen van gevonden dieren en dieren in nood. Daarnaast blijven we ons inzetten om de Kattenactie te continueren.

Wat gaan we hiervoor doen?

We continueren onze inzet uit de voorgaande jaren door:

  • Uitvoeren van onze wettelijke taken op dit gebied middels de overeenkomst die we hebben gesloten met de Dierenbescherming;
  • Continueren van de kattenactie om zo het aantal zwerfdieren beperken;
  • Voorlichting geven (samen met de Dierenbescherming) om het aantal zwerfdieren en dieren in nood te verminderen.
ga terug