Programma 11 Dienstverlening

Deelprogramma 11.1 Publieke dienstverlening

Dit deelprogramma bundelt de werkzaamheden en dienstverlening van het Klant Contact Centrum (KCC), Burgerzaken en de regiefunctie op het Noordelijk Belastingkantoor.

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening

7,0

7,0

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 14.200

99,3 %

Baten

€ 3.980

100,0 %