Programma 11 Dienstverlening

11.1.3 Burgerzaken

Als gemeente geven wij persoonsdocumenten af zoals paspoorten, Nederlandse identiteitskaarten en rijbewijzen. Ook zijn wij verantwoordelijk voor het bijhouden van de registers van de Burgerlijke stand en de Basisregistratie personen (BRP) en organiseren wij verkiezingen en referenda. Jaarlijks ontvangen wij ongeveer 160.000 klanten op de diverse locaties. We doen ons werk volgens de voorschriften en de kwaliteitsnormen zoals verwoord in 11.1.1 Regie dienstverlening. De meeste taken hebben te maken met de afgifte van documenten, werkzaamheden burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). We voeren onze taken tijdig, juist en rechtmatig uit. We willen bereiken dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening aan de balies. We streven in 2020 opnieuw naar een waardering van tenminste een 8 met betrekking tot de klanttevredenheid. We willen de kwaliteit van de Basisregistratie personen op peil houden en in 2020 daarom minimaal voldoen aan de norm: goed. Ook houden wij de kwaliteit van de reisdocumenten op peil en voldoen we in 2020 minimaal aan de norm: goed.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Beoogd
2020

Klanttevredenheid burgerzaken Kreupelstraat

8

8

Kwaliteit Basisregistratie Personen (BRP)

Goed

Goed

Kwaliteit Reisdocumenten (PNIK)

Goed

Goed

Hoe staan we ervoor?

We meten de kwaliteit aan de balie door een klanttevredenheidsonderzoek. De klanttevredenheid over de baliedienstverlening aan de publieksbalies aan de Kreupelstraat is doorgaans hoog. De kwaliteit van de Basisregistratie personen (BRP) en Reisdocumenten meten we jaarlijks middels een interne audit. Ook de invoering van IBurgerzaken verbetert onze digitale dienstverlening richting de burger.

Wat willen we bereiken in 2020?

In het klanttevredenheidsonderzoek willen we een 8 behalen. We willen in ieder geval het huidige niveau van de kwaliteit van de Basisregistratie personen handhaven en voldoen daarmee in 2019 minimaal aan de wettelijke norm ‘goed’. Een ander doel is het verder digitaliseren van onze dienstverlening bij Burgerzaken.

Wat gaan we hiervoor doen?

    • Afgeven van paspoorten, Nederlandse identiteitskaarten, rijbewijzen en overige persoonsdocumenten;
    • Uitvoeren werkzaamheden Burgerlijke stand: aangiften geboorte, overlijden, huwelijksvoltrekkingen en inschrijven rechterlijke uitspraken;
    • Uitvoering van de Wet basisregistratie personen (BRP): verhuisaangiften en adresonderzoeken.
ga terug