Programma 1 Werk en inkomen

Deelprogramma 1.2 Inkomen en armoedeverlichting

Voortdurende financiële zorgen vormen een belemmering bij het deelnemen aan de samenleving. Met het deelprogramma Inkomen en armoedeverlichting nemen we deze belemmeringen voor de doelgroepen weg. Dat doen we via het verstrekken van uitkeringen (Participatiewet, IOAW -Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze werknemers-, IOAZ -Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen-, Bbz- Besluit bijstandsverlening zelfstandigen-, BUIG -Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten-) en met (financiële) ondersteuning via ons armoede- en minimabeleid. Aan inwoners van de gemeente met problematische schulden bieden we schuldhulpverlening.

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Beoogd
2019

Beoogd

2020

Aantal bijstandsuitkeringen

9.900

9.950*

% bewoners (18 jaar en ouder) dat zegt moeite te hebben met rondkomen van het huishoudinkomen

-

-

*Het Rijk verwacht een lichte stijging van het aantal bijstandsuitkeringen in 2020. We volgend deze verwachting en gaan uit van een stijging.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 200.148

74,5 %

Baten

€ 157.415

90,0 %