Programma 1 Werk en inkomen

Deelprogramma 1.1 Werk en activering

Bestaanszekerheid en maatschappelijke participatie bereiken we via (betaald) werk. (Betaald) werk draagt in belangrijke mate bij aan persoonlijk geluk. Als gemeente hebben we beperkt invloed op het aanbod van geschikte banen en de werking van de arbeidsmarkt. In programma 2: Economie en Werkgelegenheid stimuleren we ondernemers en werkgevers om zich te ontwikkelen en te groeien. Op deze wijze stimuleren we de werkgelegenheid. We willen dat iedere inwoner actief is. In loondienst, als (parttime) ondernemer, als vrijwilliger of op een andere manier. In 2019 ontwikkelen we een nieuw economisch programma voor de komende vier jaar (zie programma 2).

In dit deelprogramma Werk en activering richten we ons op mensen die er niet in slagen op eigen kracht een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Dat kan komen door het functioneren van de arbeidsmarkt zelf (beleidsveld Arbeidsmarktbeleid), maar er kunnen ook persoonlijke oorzaken zijn (beleidsvelden Werk en activering, Maatschappelijke participatie).

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effect-indicator(en)

Beoogd
2019

Beoogd

2020

Aantal bijstandsuitkeringen:

9.900

9.950*

*Het Rijk verwacht een lichte stijging van het aantal bijstandsuitkeringen in 2020. We volgend deze verwachting en gaan uit van een stijging.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 68.681

25,5 %

Baten

€ 17.477

10,0 %