Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving

Deelprogramma 9.3 Leefkwaliteit

Dit nieuwe deelprogramma bundelt alle activiteiten waarmee we de leefkwaliteit zo optimaal mogelijk willen houden. De openbare ruimte maken we bestendig om alle gevolgen van bijvoorbeeld klimaatverandering op te vangen. De openbare ruimte draagt bij aan verbetering van de gezondheid en sociale samenhang doordat de inrichting uitnodigt tot bewegen, ontmoeten en participeren. De verblijfskwaliteit, doorvertaald naar onder andere het verhaal van de stad en dorpen en de toegankelijkheid, is daarbij van belang.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 102.601

9,7 %

Baten

€ 68.568

6,6 %