Paragraaf 6 Verbonden partijen

Vereniging van gemeenten aandeelhouders Essent Noord-Nederland (VEGANN)

Vereniging van gemeenten aandeelhouders Essent Noord-Nederland (VEGANN)

Rechtsvorm

Vereniging

Vestigingsplaats

Ten Boer

Doelstelling en openbaar belang

De vereniging behartigt de belangen van de kleine Essent-aandeelhouders.

Deelnemende partijen

De kleine Essent aandeelhouders

Bestuurlijk belang

Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente in de algemene ledenvergadering.

Financieel belang

Het financieel belang is minimaal gelet op omvang van het vermogen en de activiteiten van de Vereniging.

Vermogen

Het eigen vermogen op 31 december 2018 bedroeg 29 duizend euro. Het verwacht eigen vermogen op 1 januari 2020 is onbekend.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat over 2018 bedroeg 1 duizend euro negatief. Het verwacht financieel resultaat 2020 is onbekend.

Financiële risico’s

Geen

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

Geen

Relevante beleidsinformatie

Het beheer van de middelen is eind 2018 door de Vereniging Groninger Gemeenten overgedragen aan de gemeente Hellendoorn.

ga terug