Paragraaf 6 Verbonden partijen

Sociaal Fonds Groningen

Stichting Sociaal Fonds Groningen

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

Het openbaar belang betreft de maatschappelijke belangenbehartiging van (voormalige) medewerkers van de gemeente Groningen, hun gezinnen en gepensioneerden.

Relatie met programma

14. Algemene Ondersteuning

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen

Bestuurlijk belang

De wethouder P&O (Paul Rook), een raadslid (Jan Pieter Loopstra), 2 afgevaardigden namens de vakbond hebben zitting in het bestuur van de stichting.

Financieel belang

Financieel belang: de bijdrage van uit de gemeente is in 2020 23 duizend euro.

Vermogen

 Het geschat eigen vermogen op 1 januari 2020 is 247 duizend euro en op 31 december 2020 eveneens 247 duizend euro. Het vreemd vermogen op 1          januari 2020 is nihil en op 31 december 2020 eveneens nihil.

Financieel resultaat

Er is geen resultaat begroot.

Financiële risico’s

Geen.

ga terug