Paragraaf 6 Verbonden partijen

Stichting Commanditair Kapitaal Haren Noord

Stichting Commanditair Kapitaal Haren Noord

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Haren

Doelstelling en openbaar belang

Voor de ontwikkeling van woningbouw in Haren Noord werken wij
samen met twee bedrijven. Hiertoe zijn de rechtspersonen GEM HarenNoord CV en GEM Haren Noord Beheer B.V. opgericht. Via onze verbonden partij Stichting Commanditair Kapitaal Haren Noord treden wij op als commandiet in GEM Haren Noord C.V., de entiteit
waarbinnen zich de grondexploitatie Haren Noord bevindt.

Relatie met programma

8. Wonen

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen is enig deelnemer.

Bestuurlijk belang

Een ambtenaar van de gemeente treedt op als enig bestuurder van deze stichting.

Financieel belang

De door de gemeente gedane storting van eigen vermogen in GEM Haren Noord CV bedroeg 49 duizend euro. Dit belang wordt beheerd door Stichting Commanditair Kapitaal Haren Noord

Vermogen

Het eigen vermogen op 1 januari 2020 is naar verwachting 49 duizend euro en op 31 december eveneens 49 duizend euro. Het begroot vreemd vermogen op 1 januari 2020 is 0 euro en op 31 december eveneens 0 euro.

Financieel resultaat

Het begroot resultaat over 2020 bedraagt 0 euro.

Financiële risico’s

Het maximaal risico is 49 duizend euro. Gezien de voorspoedige (financiële) ontwikkelingen van de woningbouw in Haren Noord is de kans op dit risico gering.

ga terug