Paragraaf 6 Verbonden partijen

SIG

Stichting SIG te Groningen

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Groningen

Doelstelling en openbaar belang

De gemeente Groningen heeft de Stichting SIG opgericht met als doel het beheren en ontwikkelen van bedrijfsgebouwen. De stichting beheert de aandelen van de SIG Real Estate BV.

Relatie met programma

2. Economie en Werkgelegenheid

Deelnemende partijen

Gemeente Groningen

Bestuurlijk belang

Een ambtenaar van de gemeente Groningen is enig bestuurder.

Financieel belang

De vorderingen op de TCN-groep zijn ingediend bij de curator. Het boedeltekort is echter zo groot dat gezien de achtergestelde aard van de gemeentelijke vorderingen, de gemeente hier waarschijnlijk niets meer van terug krijgt. Daarom zijn de vorderingen in 2013 afgeboekt.

Vermogen

Geen

Financieel resultaat

Het resultaat is overgeboekt naar de gemeente Groningen.

ga terug