Programma 3 Onderwijs

Deelprogramma 3.2 Voorkomen schooluitval

Zonder diploma's is het lastig om je talenten in het leven te kunnen inzetten. Daarom willen we dat kinderen hun school afmaken. Indien nodig bieden we kinderen ondersteuning om onderwijs te kunnen (blijven) volgen, bijvoorbeeld via jeugdhulp of door ondersteuning bij het vervoer naar school.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 3.381

10,8 %

Baten

€ 989

11,5 %