Programma 3 Onderwijs

3.2.2 Leerlingenvervoer

We willen in Groningen dat alle kinderen naar school kunnen komen. Het aanbieden van leerlingenvervoer voor kinderen die vanwege bijzondere omstandigheden niet zelfstandig naar school kunnen reizen, is een van de wettelijke onderwijstaken van de gemeente.

Hoe staan we ervoor?

Ongeveer 600 leerlingen maken in schooljaar 2018/2019 gebruik van het leerlingenvervoer.
In 2018 is het leerlingenvervoer aanbesteed, als onderdeel van Publiek Vervoer. De gemeente Ten Boer zat bij die aanbesteding in een ander perceel dan Groningen en Haren. Dit heeft tot gevolg dat de nieuwe gemeente Groningen de komende jaren twee vervoerders heeft. De drie verordeningen leerlingenvervoer zijn in 2019 geharmoniseerd, zodat in 2020 met 1 verordening gewerkt wordt voor de hele gemeente
Groningen.

Wat willen we bereiken in 2020?

Ouders van leerlingen, die vanwege bijzondere omstandigheden zoals handicap of afstand niet zelfstandig naar school kunnen reizen, worden ondersteund in het vervoer, zodat de leerlingen onderwijs kunnen volgen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We zorgen voor vervoer naar de dichtstbijzijnde school die voor de leerling toegankelijk is. We stimuleren de ouderbetrokkenheid bij de schoolgang van de kinderen door eigen vervoer te vergoeden in plaats van taxivervoer voor zover dit mogelijk is. Ook maken we de afweging of openbaar vervoer, al dan niet met begeleiding, tot de mogelijkheden behoort. De gemeentelijke verordening Leerlingenvervoer is hierbij kaderstellend.
ga terug