Investerings- en financieringsstaat

Financiële activa

Begin 2020 heeft de gemeente naar verwachting voor totaal 404 miljoen euro aan financiële activa. Dit betreft als hoofdonderdelen 385 miljoen euro aan verstrekte geldleningen en 19 miljoen euro aan kapitaalverstrekkingen (deelnemingen). Bij de verstrekte geldleningen gaat het voornamelijk om de leningen voor Meerstad (253 miljoen euro) en de leningen aan woningcorporaties (86 miljoen euro). Het bedrag aan uitgezette leningen loopt met 28 miljoen euro terug. Dit komt vooral doordat er sinds 2001 aan woningcorporaties geen leningen meer worden verstrekt en er alleen nog aflossing plaats vindt van bestaande leningen. Het totaal van de uitgezette leningen  komt eind 2020 uit op 357 miljoen euro. Het totaal van de financiële activa komt uit op afgerond 376 miljoen euro.