Investerings- en financieringsstaat

Vlottende activa

Investeringen in grondexploitaties gelden in de gemeentelijke verslaglegging als vlottende activa. Het betreft zaken als grondaankopen en infrastructurele werken. In 2020 gaat het naar verwachting om 7,1 miljoen euro aan investeringen, met daartegenover 13,9 miljoen euro aan inkomsten.