Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving

Bijdrage(n) verbonden partijen

GR Meerschap

Relevante beleidsinformatie

Met de Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde behartigen we de belangen van recreatie, landschapsverzorging en natuurbescherming in het gebied. Dit doen we samen met de gemeente Tynaarlo.

Beleidsrisico

Geen.

GR Afvalbeheer regio centraal Groningen (ARCG)

Relevante beleidsinformatie

Door participatie in de gemeenschappelijke regeling ARCG willen we regie hebben op het op milieu-hygiënisch verantwoorde wijze verwerken van (afval)stoffen afkomstig uit de gemeente Groningen én enkele gemeenten in de regio.

Beleidsrisico

Op 1 januari 2022 lopen de afvalverwerkingsovereenkomsten af voor de verwerking van het restafval en gft uit het ARCG gebied. Op dit moment worden deze stromen afval verwerkt door Attero op het ARCG-terrein in Groningen. Het gaat om grote volumes afval waarmee het mogelijk is om bij te dragen aan de realisatie van doelen op het gebied van grondstofhergebruik, circulariteit, duurzaamheid en energie. De aanstaande afloop van de verwerkingsovereenkomsten is voor het ARCG bestuur – waarin ook de gemeente Groningen als verbonden gemeente is vertegenwoordigd – aanleiding om zich breed te oriënteren op de markt van afvalverwerking en zo te komen tot keuzes voor een optimale verwerking van afval uit het ARCG gebied vanaf 2022.

Voor meer informatie over de verbonden partijen zie paragraaf 6 verbonden partijen.