Programma 1 Werk en inkomen

Bijdrage(n) verbonden partijen

Thermiek BV

Relevante beleidsinformatie

Het doel is re-integratie van personen met een achterstand op de arbeidsmarkt of arbeidsbeperking door een arbeidscontract. De werknemers worden gedetacheerd in de markt- en overheidssector. De doelgroep betreft mensen die voorheen vielen onder de wet sociale werkvoorziening, de wet werk en bijstand en de Participatiewet.

Beleidsrisico

Geen.

Stichting WeerWerk Groningen

Relevante beleidsinformatie

Het doel is het aanbieden van re-integratievoorzieningen aan personen die onder de doelgroep van de WWB vielen. Deze zogeheten ‘gesubsidieerde arbeid’ is inmiddels afgebouwd (raadsbesluit 30 november 2011).  Momenteel is nog één persoon in dienst van de stichting. Het voornemen is deze persoon bij een andere organisatie in dienst te laten treden en vervolgens de stichting te liquideren. De verwachting is dat dit in december 2019 plaats zal vinden.    

Beleidsrisico

Geen.

Voor meer informatie over de verbonden partijen zie paragraaf 6 verbonden partijen.