Programma 8 Wonen

8.3.3 Mantelzorg en meer-generatiewoningen

Door grote veranderingen op het gebied van wonen en zorg, sluiten veel verzorgingstehuizen hun deuren. Ouderen en mensen die zorg nodig hebben, moeten hun zorgvraag steeds meer zelf en binnen hun directe omgeving oplossen. Zeker waar mensen op hun directe (sociale) omgeving zijn aangewezen, wordt de rol van de mantelzorg belangrijker. We willen eraan bijdragen dat mantelzorgers met speciale woonwensen deze gerealiseerd krijgen.


Hoe staan we ervoor?

De vraag naar mantelzorgoplossingen in woonsituaties is moeilijk inzichtelijk te krijgen en daardoor niet bekend. We krijgen dan ook niet of nauwelijks concrete verzoeken voor ondersteuning bij mantelzorginitiatieven.

Wat willen we bereiken in 2020?

We willen beter zicht krijgen op de actuele en toekomstige behoefte aan mantelzorgwoningen en hoe we daar met onze partners het best in kunnen voorzien. Daarbij bekijken we ook hoe andere partijen, zoals het MKB, een rol kunnen spelen. Actuele en nieuwe initiatieven proberen we te ondersteunen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Ondersteunen initiatieven, communicatie ter bevordering bewustwording;
  • Samenwerking met WMO intensiveren;
  • Onderzoeken mogelijkheden toewijzing van (sociale) huurwoning en onderzoeken van alternatieven voor mantelzorgers.
ga terug